Reference

Přehled prováděných prací:

     -      výstavba lesních cest a komunikací
     -      opravy a úpravy lesních cest a komunikací
     -      zřizování a úpravy svážnic
     -      úpravy terénů a plání
     -      skrývky ornice
     -      zemní práce při zřizování rybníků
     -      hutnění
     -      úpravy vodních toků
     -      kopání a čištění příkopů a vodních toků
     -      revitalizace rybníků
     -      svahování výkopů a násypů
     -      nakládka stěrků, písků, zeminy, kameniva
     -      výkopové práce
     -      vrtání děr
     -      odhrnování a úklid sněhu

     -      zimní údržba

Doplňkové činnosti:

     Drahomír Hynčica
            
     Lesní práce - přibližování dřeva, včetně jeho úklidu
     IČ: 18053149, DIČ: CZ5406153412

     Ing. Zdeňka Dreiseitlová
            
     Vedení daňové evidence
     Finanční a ekonomické poradenství