Ceny prací dohodou.

Cena práce se stanoví v závislosti na objemu a charekteru prováděných prací.